WinBooks Add-ons

BAL - Import en Export van Balansen via Excel

 

  • Import van Saldibalansen via Excel: de tabbladen waarvan de naam begint met ‘BAL’ worden ingelezen; Saldibalansen over meerdere periodes kunnen tesamen worden ingelezen
  • Klanten- en leverancierssaldi kunnen eveneens worden meegenomen indien hun referenties beschikbaar zijn
  • Via deze module is het ook mogelijk om balanscorrecties aan te brengen in archiefboekjaren
  • Tijdens de import kan er een conversie van de grootboekrekeningen worden toegepast
  • Nieuwe rekeningen worden automatisch aangemaakt, bestaande rekeningen blijven al dan niet ongewijzigd
  • Alle transacties kunnen per boekjaar worden verwijderd
  • De saldibalansen kunnen per periode of per boekjaar, of over meerdere boekjaren naar Excel worden geëxporteerd, al dan niet voorzien van subtotalen