WinBooks Add-ons

REP1 - Financiële rapportering (Excel)

 

 • Betalingsgedrag klanten en leveranciers op basis van een precieze berekening van het aantal dagen klanten- en leverancierskrediet met toevoeging van facturatie- en betalingsstatistiek, en een gecorrigeerde ‘aging’ ventilatie van de openstaande saldi
 • Analyse van het betalingsgedrag voor één bepaalde klant of leverancier in Excel
 • Financiële planning op weekbasis, met mogelijkheid om openstaande facturen te categoriseren (bv. betwist of CWO) en hun vervaldag te herpositioneren in het planningsoverzicht; Naast klanten en leveranciers kunnen ook grootboekrekeningen via grootboekcategorieën (bv. lonen of BTW) in de planning worden opgenomen

 

REP2 - Periodieke resultatenoverzichten (Excel)

 

 • Overzichten per maand, per trimester of per jaar, op basis van boekhoudplan of eigen layout (te parametreren), verdeeld over meerdere tabbladen in excel: Resultaten, Balans, Ratios en Grafieken; Mogelijkheid van groepering per grootboekcategorie
 • Simulatie-overzicht voor de resultaatrekeningen, d.w.z. het periodieke overzicht Resultaten, maar inclusief formules
 • Periode-rapport met volgende tabbladen: Interne balans, Resultaten (verkort en volledig), Resultaten, Balans, Simulatie, Kencijfers, Debiteuren en Crediteuren

 

WB24 - Boekhoudlijsten (Printer/PDF)

 

 • Gegroepeerde output van boekhoudkundige rapporten naar printer of naar PDF, al dan niet in een specifieke dossiermap (bv. permanent dossier per boekjaar), met mogelijkheid de volgorde ervan te bepalen; Compacte layout, maar met behoud van alle beschikbare info
 • Extra opties: bv. alle journaalposten voor één bepaalde klant, leverancier of grootboekrekening
 • Extra rapporten: Bedrijfsmiddelentabel en Interne balans voor vzw’s

 

WB14 - Rappelmodule (Printer/PDF/Email)

 

 • Aangepaste rappelmodule: naast de parametrage van WinBooks voorziet deze module bijkomende parameters (bv. maximum aanmaningsniveau per klant); Optie van intresten en aanmaningskosten per klant instelbaar
 • Variabele layout met aging ventilatie (vooral bedoeld voor langere lijsten van openstaande facturen)

 

WB39 - Factoring (Excel)

 

 • Overzichten in Excel ten behoeve van de Factoring-maatschappij met mogelijkheid de verzendingen te beheren d.m.v. een verzending per batch
 • Parametrage van op te nemen dagboeken alsook van uit te sluiten intercompanies

 

WB26 - Consolidatie

 

 • Meerdere WinBooksdossiers kunnen op een eenvoudige en consistente wijze samengevoegd worden in een apart WinBooksdossier
 • De consolidatie zorgt ervoor dat elke boeking al dan niet met een analytische ventilatie uniek blijft via de creatie van nieuwe dagboeken
 • Deze toepasssing voorziet in een aantal controle-rapporten, alsook in een overzicht van de intercompanies

 

BUD - Budgettering

 

 • Creatie van een apart budgetdossier op basis van het WinBooksdossier met als voordeel dat alle WinBooksfunctionaliteiten ook beschikbaar zijn voor het budgetdossier
 • Indien analytisch, dan 3 mogelijkheden: 1ste plan, 2de plan of 1ste+2de plan
 • Creatie van overzichten in Excel ter voorbereiding van de opmaak van een jaarbudget, dat zowel in jaartotalen als in maandtotalen (indien seizoengebonden) kan worden opgegeven
 • Via de importmodule worden deze jaar- of maandbudgetten overgebracht naar het diverse dagboek BUDGET, waarbij (enkel) dit dagboek volledig wordt vervangen
 • Budgetrapportering per maand of per trimester, volgens boekhoudplan of volgens eigen layout, waarbij de samenstelling van de kolommen (inclusief celeigenschappen) in Excel nagenoeg volledig parametreerbaar zijn