Overslaan en naar de inhoud gaan

WinBooks Accounting

WinBooks Accounting

WinBooks Accounting biedt u een betrouwbare oplossing voor de boekhouding, zowel voor fiduciaires als voor KMO’s en zelfstandigen. De algemene boekhouding van WinBooks, volledig en conform aan de meest recente wettelijke voorschriften, onderscheidt zich door haar gebruiksgemak, modulaire opbouw en functionaliteiten. 

Belangrijke modules zijn onder meer:

 • Uitgebreid rappelsysteem met historiek van de verzonden aanmaningen
 • Inlezen van CODA- en SODA-bestanden via een uitgebreide parametrage
 • Beheer van vaste activa met een volledig gamma aan specifieke bewerkingen
 • Zowel SEPA- als buiten SEPA overschrijvingen 
 • Herwaardering van openstaande posten in vreemde valuta
 • Forfaitaire boekhoudingen
 • Office Api, zijnde een invoegtoepassing voor Excel met tal van WinBooks eigen functies voor gepersonaliseerde rapporten
 • Eenvoudige facturatie met de optie abonnementen

 

WinBooks omvat daarnaast heel wat functionaliteiten zoals:

 • Boekingsvoorstellen via sjablonen, ophalen van boekingshistoriek tijdens het boeken, uitgebreide zoekfuncties, …
 • Herindeling balansen, alternatieve grootboekrekeningen, …
 • Voorstel overlopende rekeningen, spreiding van de kosten van een factuur
 • Beheer van voertuigen

En nog veel meer...

WinBooks Digitalisatie

Digitalisatie

WinBooks biedt met Virtual Invoice, WinBooks Connect en WinBooks View een totaaloplossing voor het digitaliseren van de documenten- en gegevensstroom tussen de klant en de accountant. Deze oplossingen beginnen bij de ontvangst van facturen en documenten, lopen al dan niet over de OCR herkenning, eventuele goedkeuringsprocedures, via boekingsvoorstellen en de automatische verwerking ervan tot bij het dashboard en de online rapportering. 

Lees meer

WinBooks Virtual Invoice

Virtual Invoice scant, herkent en codeert de facturen onder de vorm van een boekingsvoorstel. De gescande documenten worden gekoppeld aan de boeking en worden in de diverse raadplegingsvensters zichtbaar van zodra één van de boekingslijnen gemarkeerd wordt. De OCR-herkenning wordt daarbij ondersteund door een team van medewerkers die instaan voor optimalisatie van de herkenning.

Virtual Invoice
WinBooks Connect

WinBooks Connect

WinBooks Connect is een samenwerkingsplatform die de klant van de fiduciaire toelaat facturen en andere documenten uit te wisselen met zijn accountant. WinBooks Connect voorziet ook in bijkomende diensten zoals berichtenverkeer en takenplanner.

WinBooks View

WinBooks view is de online rapporteringstoepassing voor zowel de accountant als voor de ondernemer, dat de cijfers vanuit WinBooks Accounting tot en met de door de accountant geselecteerde periode door gepusht krijgt. Deze toepassing voorziet in visuele en dynamische dashboards en rapporten, waarbij de cijfergegevens via drill-down functionaliteit kunnen geanalyseerd worden. De gebruiker kan door de standaard rapporten navigeren om de samenstelling en het detail van elk cijfer tot op het digitale document te bekomen. Daarnaast kan de gebruiker ook zelf rapporten creëren op basis van eigen structuur-elementen, en budgetgegevens inbrengen waarmee de actuele cijfers kunnen vergeleken worden. 

WinBooks View